<th id="v9g6b"><track id="v9g6b"></track></th>

 • <em id="v9g6b"><acronym id="v9g6b"></acronym></em>
  <progress id="v9g6b"><pre id="v9g6b"></pre></progress>
  <tbody id="v9g6b"></tbody>
  <button id="v9g6b"><acronym id="v9g6b"></acronym></button>
  <rp id="v9g6b"><ruby id="v9g6b"></ruby></rp>

    <dd id="v9g6b"></dd>

    <em id="v9g6b"></em>

     UI颜色之216 Web安全色

     本表中列出的是WEB设计、开发中常用安全色。列于此是为了方便大家参考...

     这种基本的Web调色板将作为所有的Web浏览器和平台的标准,它包括了这些16进制值的组合结果。这就意味着,我们潜在的输出结果包括6种红色调、6种绿色调、6种蓝色调。6*6*6的结果就给出了216种特定的颜色,这些颜色就可以安全的应用于所有的Web中,而不需要担心颜色在不同应用程序之间的变化。我们在Web开发框架中都极力使用216Web安全色。

     216全色
     HTML#000000 RGB 0 0 0
     HTML#000033 RGB 0 0 51
     HTML#000066 RGB 0 0 102
     HTML#000099 RGB 0 0 153
     HTML#0000CC RGB 0 0 204
     HTML#0000FF RGB 0 0 255
     HTML#003300 RGB 0 51 0
     HTML#003333 RGB 0 51 51
     HTML#003366 RGB 0 51 102
     HTML#003399 RGB 0 51 153
     HTML#0033CC RGB 0 51 204
     HTML#0033FF RGB 0 51 255
     HTML#006600 RGB 0 102 0
     HTML#006633 RGB 0 102 51
     HTML#006666 RGB 0 102 102
     HTML#006699 RGB 0 102 153
     HTML#0066CC RGB 0 102 204
     HTML#0066FF RGB 0 102 255
     HTML#009900 RGB 0 153 0
     HTML#009933 RGB 0 153 51
     HTML#009966 RGB 0 153 102
     HTML#009999 RGB 0 153 153
     HTML#0099CC RGB 0 153 204
     HTML#0099FF RGB 0 153 255
     HTML#00CC00 RGB 0 204 0
     HTML#00CC33 RGB 0 204 51
     HTML#00CC66 RGB 0 204 102
     HTML#00CC99 RGB 0 204 153
     HTML#00CCCC RGB 0 204 204
     HTML#00CCFF RGB 0 204 255
     HTML#00FF00 RGB 0 255 0
     HTML#00FF33 RGB 0 255 51
     HTML#00FF66 RGB 0 255 102
     HTML#00FF99 RGB 0 255 153
     HTML#00FFCC RGB 0 255 204
     HTML#00FFFF RGB 0 255 255
     HTML#330000 RGB 51 0 0
     HTML#330033 RGB 51 0 51
     HTML#330066 RGB 51 0 102
     HTML#330099 RGB 51 0 153
     HTML#3300CC RGB 51 0 204
     HTML#3300FF RGB 51 0 255
     HTML#333300 RGB 51 51 0
     HTML#333333 RGB 51 51 51
     HTML#333366 RGB 51 51 102
     HTML#333399 RGB 51 51 153
     HTML#3333CC RGB 51 51 204
     HTML#3333FF RGB 51 51 255
     HTML#336600 RGB 51 102 0
     HTML#336633 RGB 51 102 51
     HTML#336666 RGB 51 102 102
     HTML#336699 RGB 51 102 153
     HTML#3366CC RGB 51 102 204
     HTML#3366FF RGB 51 102 255
     HTML#339900 RGB 51 153 0
     HTML#339933 RGB 51 153 51
     HTML#339966 RGB 51 153 102
     HTML#339999 RGB 51 153 153
     HTML#3399CC RGB 51 153 204
     HTML#3399FF RGB 51 153 255
     HTML#33CC00 RGB 51 204 0
     HTML#33CC33 RGB 51 204 51
     HTML#33CC66 RGB 51 204 102
     HTML#33CC99 RGB 51 204 153
     HTML#33CCCC RGB 51 204 204
     HTML#33CCFF RGB 51 204 255
     HTML#33FF00 RGB 51 255 0
     HTML#33FF33 RGB 51 255 51
     HTML#33FF66 RGB 51 255 102
     HTML#33FF99 RGB 51 255 153
     HTML#33FFCC RGB 51 255 204
     HTML#33FFFF RGB 51 255 255
     HTML#660000 RGB 102 0 0
     HTML#660033 RGB 102 0 51
     HTML#660066 RGB 102 0 102
     HTML#660099 RGB 102 0 153
     HTML#6600CC RGB 102 0 204
     HTML#6600FF RGB 102 0 255
     HTML#663300 RGB 102 51 0
     HTML#663333 RGB 102 51 51
     HTML#663366 RGB 102 51 102
     HTML#663399 RGB 102 51 153
     HTML#6633CC RGB 102 51 204
     HTML#6633FF RGB 102 51 255
     HTML#666600 RGB 102 102 0
     HTML#666633 RGB 102 102 51
     HTML#666666 RGB 102 102 102
     HTML#666699 RGB 102 102 153
     HTML#6666CC RGB 102 102 204
     HTML#6666FF RGB 102 102 255
     HTML#669900 RGB 102 153 0
     HTML#669933 RGB 102 153 51
     HTML#669966 RGB 102 153 102
     HTML#669999 RGB 102 153 153
     HTML#6699CC RGB 102 153 204
     HTML#6699FF RGB 102 153 255
     HTML#66CC00 RGB 102 204 0
     HTML#66CC33 RGB 102 204 51
     HTML#66CC66 RGB 102 204 102
     HTML#66CC99 RGB 102 204 153
     HTML#66CCCC RGB 102 204 204
     HTML#66CCFF RGB 102 204 255
     HTML#66FF00 RGB 102 255 0
     HTML#66FF33 RGB 102 255 51
     HTML#66FF66 RGB 102 255 102
     HTML#66FF99 RGB 102 255 153
     HTML#66FFCC RGB 102 255 204
     HTML#66FFFF RGB 102 255 255
     HTML#990000 RGB 153 0 0
     HTML#990033 RGB 153 0 51
     HTML#990066 RGB 153 0 102
     HTML#990099 RGB 153 0 153
     HTML#9900CC RGB 153 0 204
     HTML#9900FF RGB 153 0 255
     HTML#993300 RGB 153 51 0
     HTML#993333 RGB 153 51 51
     HTML#993366 RGB 153 51 102
     HTML#993399 RGB 153 51 153
     HTML#9933CC RGB 153 51 204
     HTML#9933FF RGB 153 51 255
     HTML#996600 RGB 153 102 0
     HTML#996633 RGB 153 102 51
     HTML#996666 RGB 153 102 102
     HTML#996699 RGB 153 102 153
     HTML#9966CC RGB 153 102 204
     HTML#9966FF RGB 153 102 255
     HTML#999900 RGB 153 153 0
     HTML#999933 RGB 153 153 51
     HTML#999966 RGB 153 153 102
     HTML#999999 RGB 153 153 153
     HTML#9999CC RGB 153 153 204
     HTML#9999FF RGB 153 153 255
     HTML#99CC00 RGB 153 204 0
     HTML#99CC33 RGB 153 204 51
     HTML#99CC66 RGB 153 204 102
     HTML#99CC99 RGB 153 204 153
     HTML#99CCCC RGB 153 204 204
     HTML#99CCFF RGB 153 204 255
     HTML#99FF00 RGB 153 255 0
     HTML#99FF33 RGB 153 255 51
     HTML#99FF66 RGB 153 255 102
     HTML#99FF99 RGB 153 255 153
     HTML#99FFCC RGB 153 255 204
     HTML#99FFFF RGB 153 255 255
     HTML#CC0000 RGB 204 0 0
     HTML#CC0033 RGB 204 0 51
     HTML#CC0066 RGB 204 0 102
     HTML#CC0099 RGB 204 0 153
     HTML#CC00CC RGB 204 0 204
     HTML#CC00FF RGB 204 0 255
     HTML#CC3300 RGB 204 51 0
     HTML#CC3333 RGB 204 51 51
     HTML#CC3366 RGB 204 51 102
     HTML#CC3399 RGB 204 51 153
     HTML#CC33CC RGB 204 51 204
     HTML#CC33FF RGB 204 51 255
     HTML#CC6600 RGB 204 102 0
     HTML#CC6633 RGB 204 102 51
     HTML#CC6666 RGB 204 102 102
     HTML#CC6699 RGB 204 102 153
     HTML#CC66CC RGB 204 102 204
     HTML#CC66FF RGB 204 102 255
     HTML#CC9900 RGB 204 153 0
     HTML#CC9933 RGB 204 153 51
     HTML#CC9966 RGB 204 153 102
     HTML#CC9999 RGB 204 153 153
     HTML#CC99CC RGB 204 153 204
     HTML#CC99FF RGB 204 153 255
     HTML#CCCC00 RGB 204 204 0
     HTML#CCCC33 RGB 204 204 51
     HTML#CCCC66 RGB 204 204 102
     HTML#CCCC99 RGB 204 204 153
     HTML#CCCCCC RGB 204 204 204
     HTML#CCCCFF RGB 204 204 255
     HTML#CCFF00 RGB 204 255 0
     HTML#CCFF33 RGB 204 255 51
     HTML#CCFF66 RGB 204 255 102
     HTML#CCFF99 RGB 204 255 153
     HTML#CCFFCC RGB 204 255 204
     HTML#CCFFFF RGB 204 255 255
     HTML#FF0000 RGB 255 0 0
     HTML#FF0033 RGB 255 0 51
     HTML#FF0066 RGB 255 0 102
     HTML#FF0099 RGB 255 0 153
     HTML#FF00CC RGB 255 0 204
     HTML#FF00FF RGB 255 0 255
     HTML#FF3300 RGB 255 51 0
     HTML#FF3333 RGB 255 51 51
     HTML#FF3366 RGB 255 51 102
     HTML#FF3399 RGB 255 51 153
     HTML#FF33CC RGB 255 51 204
     HTML#FF33FF RGB 255 51 255
     HTML#FF6600 RGB 255 102 0
     HTML#FF6633 RGB 255 102 51
     HTML#FF6666 RGB 255 102 102
     HTML#FF6699 RGB 255 102 153
     HTML#FF66CC RGB 255 102 204
     HTML#FF66FF RGB 255 102 255
     HTML#FF9900 RGB 255 153 0
     HTML#FF9933 RGB 255 153 51
     HTML#FF9966 RGB 255 153 102
     HTML#FF9999 RGB 255 153 153
     HTML#FF99CC RGB 255 153 204
     HTML#FF99FF RGB 255 153 255
     HTML#FFCC00 RGB 255 204 0
     HTML#FFCC33 RGB 255 204 51
     HTML#FFCC66 RGB 255 204 102
     HTML#FFCC99 RGB 255 204 153
     HTML#FFCCCC RGB 255 204 204
     HTML#FFCCFF RGB 255 204 255
     HTML#FFFF00 RGB 255 255 0
     HTML#FFFF33 RGB 255 255 51
     HTML#FFFF66 RGB 255 255 102
     HTML#FFFF99 RGB 255 255 153
     HTML#FFFFCC RGB 255 255 204
     HTML#FFFFFF RGB 255 255 255
     绿蓝色搭配
     HTML#000000 RGB 0 0 0
     HTML#000033 RGB 0 0 51
     HTML#000066 RGB 0 0 102
     HTML#000099 RGB 0 0 153
     HTML#0000CC RGB 0 0 204
     HTML#0000FF RGB 0 0 255
     HTML#003300 RGB 0 51 0
     HTML#003333 RGB 0 51 51
     HTML#003366 RGB 0 51 102
     HTML#003399 RGB 0 51 153
     HTML#0033CC RGB 0 51 204
     HTML#0033FF RGB 0 51 255
     HTML#006600 RGB 0 102 0
     HTML#006633 RGB 0 102 51
     HTML#006666 RGB 0 102 102
     HTML#006699 RGB 0 102 153
     HTML#0066CC RGB 0 102 204
     HTML#0066FF RGB 0 102 255
     HTML#009900 RGB 0 153 0
     HTML#009933 RGB 0 153 51
     HTML#009966 RGB 0 153 102
     HTML#009999 RGB 0 153 153
     HTML#0099CC RGB 0 153 204
     HTML#0099FF RGB 0 153 255
     HTML#00CC00 RGB 0 204 0
     HTML#00CC33 RGB 0 204 51
     HTML#00CC66 RGB 0 204 102
     HTML#00CC99 RGB 0 204 153
     HTML#00CCCC RGB 0 204 204
     HTML#00CCFF RGB 0 204 255
     HTML#00FF00 RGB 0 255 0
     HTML#00FF33 RGB 0 255 51
     HTML#00FF66 RGB 0 255 102
     HTML#00FF99 RGB 0 255 153
     HTML#00FFCC RGB 0 255 204
     HTML#00FFFF RGB 0 255 255
     红蓝色搭配
     HTML#000000 RGB 0 0 0
     HTML#000033 RGB 0 0 51
     HTML#000066 RGB 0 0 102
     HTML#000099 RGB 0 0 153
     HTML#0000CC RGB 0 0 204
     HTML#0000FF RGB 0 0 255
     HTML#330000 RGB 51 0 0
     HTML#330033 RGB 51 0 51
     HTML#330066 RGB 51 0 102
     HTML#330099 RGB 51 0 153
     HTML#3300CC RGB 51 0 204
     HTML#3300FF RGB 51 0 255
     HTML#660000 RGB 102 0 0
     HTML#660033 RGB 102 0 51
     HTML#660066 RGB 102 0 102
     HTML#660099 RGB 102 0 153
     HTML#6600CC RGB 102 0 204
     HTML#6600FF RGB 102 0 255
     HTML#990000 RGB 153 0 0
     HTML#990033 RGB 153 0 51
     HTML#990066 RGB 153 0 102
     HTML#990099 RGB 153 0 153
     HTML#9900CC RGB 153 0 204
     HTML#9900FF RGB 153 0 255
     HTML#CC0000 RGB 204 0 0
     HTML#CC0033 RGB 204 0 51
     HTML#CC0066 RGB 204 0 102
     HTML#CC0099 RGB 204 0 153
     HTML#CC00CC RGB 204 0 204
     HTML#CC00FF RGB 204 0 255
     HTML#FF0000 RGB 255 0 0
     HTML#FF0033 RGB 255 0 51
     HTML#FF0066 RGB 255 0 102
     HTML#FF0099 RGB 255 0 153
     HTML#FF00CC RGB 255 0 204
     HTML#FF00FF RGB 255 0 255
     红绿色搭配
     HTML#000000 RGB 0 0 0
     HTML#003300 RGB 0 51 0
     HTML#006600 RGB 0 102 0
     HTML#009900 RGB 0 153 0
     HTML#00CC00 RGB 0 204 0
     HTML#00FF00 RGB 0 255 0
     HTML#330000 RGB 51 0 0
     HTML#333300 RGB 51 51 0
     HTML#336600 RGB 51 102 0
     HTML#339900 RGB 51 153 0
     HTML#33CC00 RGB 51 204 0
     HTML#33FF00 RGB 51 255 0
     HTML#660000 RGB 102 0 0
     HTML#663300 RGB 102 51 0
     HTML#666600 RGB 102 102 0
     HTML#669900 RGB 102 153 0
     HTML#66CC00 RGB 102 204 0
     HTML#66FF00 RGB 102 255 0
     HTML#990000 RGB 153 0 0
     HTML#993300 RGB 153 51 0
     HTML#996600 RGB 153 102 0
     HTML#999900 RGB 153 153 0
     HTML#99CC00 RGB 153 204 0
     HTML#99FF00 RGB 153 255 0
     HTML#CC0000 RGB 204 0 0
     HTML#CC3300 RGB 204 51 0
     HTML#CC6600 RGB 204 102 0
     HTML#CC9900 RGB 204 153 0
     HTML#CCCC00 RGB 204 204 0
     HTML#CCFF00 RGB 204 255 0
     HTML#FF0000 RGB 255 0 0
     HTML#FF3300 RGB 255 51 0
     HTML#FF6600 RGB 255 102 0
     HTML#FF9900 RGB 255 153 0
     HTML#FFCC00 RGB 255 204 0
     HTML#FFFF00 RGB 255 255 0
     黑白灰色
     HTML#000000 RGB 0 0 0
     HTML#111111 RGB 17 17 17
     HTML#222222 RGB 34 34 34
     HTML#333333 RGB 51 51 51
     HTML#444444 RGB 68 68 68
     HTML#555555 RGB 85 85 85
     HTML#666666 RGB 102 102 102
     HTML#777777 RGB 119 119 119
     HTML#888888 RGB 136 136 136
     HTML#999999 RGB 153 153 153
     HTML#AAAAAA RGB 170 170 170
     HTML#BBBBBB RGB 187 187 187
     HTML#CCCCCC RGB 204 204 204
     HTML#DDDDDD RGB 221 221 221
     HTML#EEEEEE RGB 238 238 238
     HTML#FFFFFF RGB 255 255 255
     Earth Tones
     HTML#333333 RGB 51 51 51
     HTML#333366 RGB 51 51 102
     HTML#333399 RGB 51 51 153
     HTML#3333CC RGB 51 51 204
     HTML#336633 RGB 51 102 51
     HTML#336666 RGB 51 102 102
     HTML#336699 RGB 51 102 153
     HTML#3366CC RGB 51 102 204
     HTML#339933 RGB 51 153 51
     HTML#339966 RGB 51 153 102
     HTML#339999 RGB 51 153 153
     HTML#3399CC RGB 51 153 204
     HTML#33CC33 RGB 51 204 51
     HTML#33CC66 RGB 51 204 102
     HTML#33CC99 RGB 51 204 153
     HTML#33CCCC RGB 51 204 204
     HTML#663333 RGB 102 51 51
     HTML#663366 RGB 102 51 102
     HTML#663399 RGB 102 51 153
     HTML#6633CC RGB 102 51 204
     HTML#666633 RGB 102 102 51
     HTML#666666 RGB 102 102 102
     HTML#666699 RGB 102 102 153
     HTML#6666CC RGB 102 102 204
     HTML#669933 RGB 102 153 51
     HTML#669966 RGB 102 153 102
     HTML#669999 RGB 102 153 153
     HTML#6699CC RGB 102 153 204
     HTML#66CC33 RGB 102 204 51
     HTML#66CC66 RGB 102 204 102
     HTML#66CC99 RGB 102 204 153
     HTML#66CCCC RGB 102 204 204
     HTML#993333 RGB 153 51 51
     HTML#993366 RGB 153 51 102
     HTML#993399 RGB 153 51 153
     HTML#9933CC RGB 153 51 204
     HTML#996633 RGB 153 102 51
     HTML#996666 RGB 153 102 102
     HTML#996699 RGB 153 102 153
     HTML#9966CC RGB 153 102 204
     HTML#999933 RGB 153 153 51
     HTML#999966 RGB 153 153 102
     HTML#999999 RGB 153 153 153
     HTML#9999CC RGB 153 153 204
     HTML#99CC33 RGB 153 204 51
     HTML#99CC66 RGB 153 204 102
     HTML#99CC99 RGB 153 204 153
     HTML#99CCCC RGB 153 204 204
     HTML#CC3333 RGB 204 51 51
     HTML#CC3366 RGB 204 51 102
     HTML#CC3399 RGB 204 51 153
     HTML#CC33CC RGB 204 51 204
     HTML#CC6633 RGB 204 102 51
     HTML#CC6666 RGB 204 102 102
     HTML#CC6699 RGB 204 102 153
     HTML#CC66CC RGB 204 102 204
     HTML#CC9933 RGB 204 153 51
     HTML#CC9966 RGB 204 153 102
     HTML#CC9999 RGB 204 153 153
     HTML#CC99CC RGB 204 153 204
     HTML#CCCC33 RGB 204 204 51
     HTML#CCCC66 RGB 204 204 102
     HTML#CCCC99 RGB 204 204 153
     HTML#CCCCCC RGB 204 204 204
     柔和色
     HTML#666666 RGB 102 102 102
     HTML#666699 RGB 102 102 153
     HTML#6666CC RGB 102 102 204
     HTML#6666FF RGB 102 102 255
     HTML#669966 RGB 102 153 102
     HTML#669999 RGB 102 153 153
     HTML#6699CC RGB 102 153 204
     HTML#6699FF RGB 102 153 255
     HTML#66CC66 RGB 102 204 102
     HTML#66CC99 RGB 102 204 153
     HTML#66CCCC RGB 102 204 204
     HTML#66CCFF RGB 102 204 255
     HTML#66FF66 RGB 102 255 102
     HTML#66FF99 RGB 102 255 153
     HTML#66FFCC RGB 102 255 204
     HTML#66FFFF RGB 102 255 255
     HTML#996666 RGB 153 102 102
     HTML#996699 RGB 153 102 153
     HTML#9966CC RGB 153 102 204
     HTML#9966FF RGB 153 102 255
     HTML#999966 RGB 153 153 102
     HTML#999999 RGB 153 153 153
     HTML#9999CC RGB 153 153 204
     HTML#9999FF RGB 153 153 255
     HTML#99CC66 RGB 153 204 102
     HTML#99CC99 RGB 153 204 153
     HTML#99CCCC RGB 153 204 204
     HTML#99CCFF RGB 153 204 255
     HTML#99FF66 RGB 153 255 102
     HTML#99FF99 RGB 153 255 153
     HTML#99FFCC RGB 153 255 204
     HTML#99FFFF RGB 153 255 255
     HTML#CC6666 RGB 204 102 102
     HTML#CC6699 RGB 204 102 153
     HTML#CC66CC RGB 204 102 204
     HTML#CC66FF RGB 204 102 255
     HTML#CC9966 RGB 204 153 102
     HTML#CC9999 RGB 204 153 153
     HTML#CC99CC RGB 204 153 204
     HTML#CC99FF RGB 204 153 255
     HTML#CCCC66 RGB 204 204 102
     HTML#CCCC99 RGB 204 204 153
     HTML#CCCCCC RGB 204 204 204
     HTML#CCCCFF RGB 204 204 255
     HTML#CCFF66 RGB 204 255 102
     HTML#CCFF99 RGB 204 255 153
     HTML#CCFFCC RGB 204 255 204
     HTML#CCFFFF RGB 204 255 255
     HTML#FF6666 RGB 255 102 102
     HTML#FF6699 RGB 255 102 153
     HTML#FF66CC RGB 255 102 204
     HTML#FF66FF RGB 255 102 255
     HTML#FF9966 RGB 255 153 102
     HTML#FF9999 RGB 255 153 153
     HTML#FF99CC RGB 255 153 204
     HTML#FF99FF RGB 255 153 255
     HTML#FFCC66 RGB 255 204 102
     HTML#FFCC99 RGB 255 204 153
     HTML#FFCCCC RGB 255 204 204
     HTML#FFCCFF RGB 255 204 255
     HTML#FFFF66 RGB 255 255 102
     HTML#FFFF99 RGB 255 255 153
     HTML#FFFFCC RGB 255 255 204
     HTML#FFFFFF RGB 255 255 255

     网站&系统开发技术学习交流群:463167176

     本站文章除注明转载外,均为本站原创或翻译,欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动,共创和谐网络环境。
     转载请注明:文章转载自:华晨软件-云微开发平台 ? UI颜色之216 Web安全色
     本文标题:UI颜色之216 Web安全色
     本文地址:http://www.sajuice.com/OrgTec/UI/0003.html

     相关文章: 框架中MVC路由该怎么配置 |

     电话
     电话 18718672256

     扫一扫
     二维码
     本港台开奖 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>